نتایج هفته هشتم لیگ هندبال جام پیشگامان

                       تیم هندبال زارچ       28         تیم هندبال یزد ب         32                        تیم سنگ آهن بافق    10          تیم هندبال بهاباد        صفر                           تیم فولاد یزد           15         تیم هندبال یزدالف       20 [ادامه خبر ]