تمرین هندبال زارچ باحضور مربی تیم ملی هندبال برگزارشد

تمرین آینده داران هندبال زارچ باحضور مربی تیم ملی هندبال آقای کشانی در سالن حر زارچ برگزارشد.

تمرین هندبال نونهالان زارچ دوشنبه ۳۰مرداد ماه با حضور مربی تیمهای ملی ایران استاد کشانی در سالن ورزشی حر زارچ وبا همراهی و حمایت رییس هیات هندبال استان ،رییس اداره ورزش وجوانان زارچ ،رییس هیات هندبال زارچ وجمعی از پیشکسوتان برگزار گردید.

در این تمرین مربیان و ورزشکاران با آخرین روشهای تمرینی وبروز آشنا و از تجربیات استاد کشانی بهرمند شدند.

درپایان سرداری رئیس هیات هندبال زارچ از مربی بزرگوار جهت حمایت از ورزش هندبال و هندبالیست های زارچ قول مساعدت گرفت و از زحمات استاد محترم تقدیرنمود.