جلسه روسای هیات هندبال منطقه 6 کشور برگزار شد

نشست روسای هیات هندبال منطقه 6 کشور به ریاست ابوالفضل خوشنویس برگزار شد.
در این نشست اعضا برنامه های خود را برای برگزاری مسابقات و افزایش سطح ورزش هندبال برگزار کردند.