دوره مربیگری درجه سه هندبال برگزار شد

به همت هیات هندبال استان یزد دوره مربیگری درجه سه هندبال با حضور استاد کشانی در محل سالن شهید میرجلیلی یزد برگزار شد.
ابوالفضل خوشنویس رئیس هیات هندبال استان یزد  به همراه حسین ارزانش رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای استان با حضور در محل برگزاری این مراسم از نزدیک در جریان برگزاری دوره آموزشی قرار گرفتند.