تیم هندبال ساحلی رتبه برتر مسابقات هندبال آقایان رده بزرگسال شد

تیم هندبال ساحلی رتبه برتر مسابقات هندبال آقایان رده بزرگسال پنجمین المپیاد ورزشی بسیج و محلات شد.

به گزارش روابط عمومی هیات هندبال استان یزد ، تیم های بسیج زارچ و تیم شهید حسن امیدوار به ترتیب رتبه های دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.

تقی احمدی نسب سرپرستی تیم ساحلی یزد را برعهده داشت ، که هیات هندبال این موفقیت را به ایشان و تیمشان تبریک می گوید.