کسب جایگاه پنجم هیات هندبال استان یزد در بین هیات های هندبال کشور

کسب جایگاه پنجم هیات هندبال استان یزد در بین هیات های هندبال کشور
طی ارزیابی صورت گرفته توسط فدراسیون هندبال کشور، استان یزد با دو پله صعود توانست رتبه پنجم هیات های هندبال کشور را در سال 1395 کسب نماید.
به گزارش روابط عمومی هیات هندبال استان یزد ، این هیات توانست در ارزیابی صورت گرفته از فعالیت های خود در سال 95 با کسب  816 امتیاز از بین 1000 امتیاز رتبه پنجم کشور را کسب نماید.
استان های اصفهان، فارس ، خوزستان و کرمانشاه به ترتیب رتبه های اول تا چهارم کشور را کسب نمودند.