بانوان هندبالیست یزدی مقامهای دوم و سوم مسابقات نوجوانان منطقه شش کشور را کسب کردند

به گزارش روابط عمومی هیات هندبال استان یزد نمایندگان استان یزد در مسابقات هندبال بانوان نوجوان منطقه شش کشور در شهرستان بم استان کرمان مقام های دوم وسوم راکسب کردند.

تیم سنگ آهن بافق پس از شکست تیم های یزد وبم وزاهدان ودر یک رقابت نزدیک با کرمان وقبول شکست در برابر این تیم به مقام دوم رسید ویزد نیز با شکست تیم های بم وزاهدان به مقام سوم دست یافتند.