داوران جوان یزدی برای قضاوت مسابقات نونهالان کشور دعوت شدند

به گزارش روابط عمومی هیات هندبال استان یزد داوران جوان استان یزد آقایان تقی خانی وصادقی مقدم برای قضاوت مسابقات نونهالان کشور در مرودشت از ۲۲ آذر ماه دعوت شدند.

سرپرست فنی این رقابتها را آقای کاظم عربی از مشهد برعهده دارد.